Wiosłują i hartują od 140 lat – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

Historia i nowa siedziba WTW

Jest najstarszym polskim stowarzyszeniem sportowym. Jego członkami byli Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i Stefan Żeromski. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie istnieje i działa od 1878 r.

Przez pierwszych kilka lat działało nielegalnie. Zostało zalegalizowane przez władze carskie w 1882 r. dzięki staraniom pierwszego prezesa – był nim Henryk Stankiewicz. Pierwszy statut, zatwierdzony przez władze carskie, stanowił, że celem Towarzystwa ma być “zachęcanie ludności miejscowej do jazdy na łodziach wiosłowych i żaglowych jako też na statkach parowych”.

WTW ma piękną kartę patriotyczną. Jego członkowie podczas I wojny światowej –  gdy zburzone zostały mosty warszawskie – organizowali transport ludności przez Wisłę. Kilka lat później, podczas obrony Warszawy przed bolszewikami WTW do obrony mostów i przepraw wystawiło 6 plutonów członków WTW umundurowanych w klubowe uniformy. W uznaniu zasług Zarząd Miejski przydzielił WTW działkę nad Wisłą powyżej mostu Poniatowskiego pod budowę nowej przystani. W 1929 r. przy Wioślarskiej 6 WTW zbudowało najnowocześniejszą w Europie przystań wioślarską.

Na miejscu odbudowanej po II w.ś. przystani przy ul. Wioślarskiej 6 w listopadzie 2017 r. oddano do użytku nową siedzibę WTW.  Oprowadzał nas po niej – opowiadając o dziejach WTW – pan dyrektor Maciej Śliwiński.

W początkowym okresie istnienia WTW letnią siedzibą była pływająca przystań na Wiśle oddana do użytku w 1884 r. Zimą członkowie WTW spotykali się w Pałacu Bruhla, a potem w Pałacu Bielińskich przy ul. Królewskiej. W pierwszym okresie działalności WTW przez ponad 20 lat jego prezesem był hrabia Ksawery Branicki. Większość członków WTW  pochodziła z arystokracji i mieszczaństwa.

Flaga WTW została zaprojektowana według wzoru Sankt Petersburskiego Rzecznego Jacht Klubu – niebieski krzyż na białym tle ; w górnym rogu przy drzewcu ma umieszczone godło WTW, herb Warszawy – syrena na czerwonej tarczy.

Żródła: http://www.wtw.waw.pl/historia/, Wikipedia

Data zdjęć: marzec 2018 ;Długość wideo: 7:12

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
http://www.wtw.waw.pl

Back to top button
Close