Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu vava.pl (https://vava.pl/ dalej “Serwis”)

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Flash Press Media A. Sadowski i I. Sadowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 7B/16, kod pocztowy 03-946, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000084250, NIP: 1130103851, REGON: 010962955.

Zaufani partnerzy
Google
Facebook
OneSignal

Inspektor ochrony danych Wydawcy oraz jego dane kontaktowe

Wydawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Wydawcy skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
adres: Litewska 5/6A 00-589 Warszawa
adres email: IOD@vava.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz wysyłać do nas poprzez formularz kontaktowy swoje dane osobowe, Twoje dane przetwarzane będą przez nas tylko celu
umożliwiającym kontakt z Tobą.

Podstawa przetwarzania danych

• Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych w oparciu o Twoją
aktywność w Serwisie – w przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych
Wyłącznie dobrowolne.

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane brak możliwości otrzymywania informacji zwrotnej

Możliwość cofnięcia zgody
W każdej chwili.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania,
wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej
ocenie, jakimi treściami możesz być zainteresowany.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć
oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Wydawcy np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb,
zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub
wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do usług Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone
oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i
nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach
do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Wydawcy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług adserwera,
agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia
lub
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych,
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
• umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz

• usunąć pliki cookies,
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

• zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
• statystycznych,
• marketingowych,
• udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

• Firefox,
• Chrome,
• Safari,
• Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę
na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
• Hostingodawca.
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
• Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.
• Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych*.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo
tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad
gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności?
apisz na adres e-mail: admin@vava.pl

Close
Close