Niedziela palmowa w Warszawie

Stare Miasto

W niedzielę przed Wielkanocą chrześcijanie upamiętniają wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Święto to obchodzone jest od IV wieku. To jednocześnie początek obchodów Wielkiego Tygodnia. 

W ten dzień w kościołach święci się palmy, ogień i wodę. Według Biblii, mieszkańcy Jerozolimy witali Chrystusa z gałązkami palmowymi w rękach. Dawniej nazywano ten dzień niedzielą wierzbną. Dzisiejsza nazwa wyparła starą zapewne z powodu rozpowszechnienia się palm nad Wisłą.

Palmy prawdziwe i symboliczne, małe i duże – wielość rodzajów palm, jakie można zobaczyć tego dnia nadają niedzieli palmowej niepowtarzalnego kolorytu. Palmy i wiernych filmowaliśmy pod kościołem Św. Anny i na uliczkach Starego Miasta.

Data zdjęć: 25.03.2018

Close
Close